Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Marcel Nauta fotografie: (hierna genoemd: de fotograaf)

 1. De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage een duidelijke offerte. Deze offerte bevat alle informatie ten behoeve van de fotoreportage. Deze elementen betreft aspecten als: maatwerk, bijkomende kosten, reiskosten, aanbetalingen en opleveringskosten.
 2. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De offerte is vier weken geldig na datum van de offerte. Na vier weken is de fotograaf vrij om een prijsstijging te hanteren.
 3. Het totaalbedrag van een fotoreportage of aanbetaling dient uiterlijk binnen in de offerte gestelde termijn uit de offerte te worden overgemaakt op de bankrekening van de fotograaf.
 4. Indien de betaling niet is voldaan binnen in de factuur gestelde termijn, ontvangt de klant de fotoreportage pas na betaling.
 5. Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de in de factuur gestelde termijn uit de offerte, ontvangt de klant de fotoreportage pas na betaling en wordt 10% extra in rekening gebracht.
 6. Bij annulering van een afgesproken fotoreportage worden administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht. Indien tot zes weken voor de afgesproken datum om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt 10% van de afgesproken totaalprijs in rekening gebracht. Indien één week of korter voor de afgesproken datum om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt 50% van de afgesproken totaalprijs in rekening gebracht.
 7. De fotograaf werkt met specifieke tools en apparatuur. Daardoor is het mogelijk dat beelden op het beeldscherm van de klant afwijken. Klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugbetaling of een andere vergoeding.
 8. Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van de fotograaf. De klant geeft toestemming om de foto’s van de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (websites en social media). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar en/of leden van het gezin/familie gebruikt worden promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken.
 9. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen van de bestanden zijn dus niet toegestaan.
 10. Naam van de fotograaf dient bij publicatie op internet duidelijk bij de foto worden vermeld, evenals het in de foto zichtbare watermerk in de foto. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kan de fotograaf een vergoeding in rekening brengen van 100% van het voor de betreffenede fotoreportage  afgesproken bedrag.
 11. Het is de klant is niet toegestaan bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, alsmede het opsturen naar foto- en/of stemwedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 12. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is besproken en overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 13. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de fotograaf.
 14. De fotograaf is niet aansprakelijk voor verhindering ten behoeve van AVG-gerelateerde rechten en procedures, waardoor een fotoreportage niet mogelijk is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Bij een verhindering van de opdracht zal de fotograaf het volledige overeengekomen bedrag van de fotoreportage in rekening brengen. Dit bedrag is vastgelegd in de afgesproken offerte.
 15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden ten tijde van de fotoreportage.
 16. De fotograaf voert elke opdracht naar zijn beste geweten en creativiteit uit.
 17. De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van de klant openbaar maken of doorgeven aan anderen.
 18. De klant kan tijdens het gezamenlijk vormgeven van de fotoreportage wensen en voorkeuren aangeven.